Povodie Hrona

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie HRON

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
77 R008000D H1 HRON VALKOVŇA 261,30
78 R028000D H4 HRON VALASKÁ 216,90
79 R036500D H5 ČIERNY HRON ÚSTIE 0,05
80 R064000D H7 HRON ŠALKOVÁ 181,60
81 R095010D H8 HRON BANSKÁ BYSTRICA 175,80
82 R095020D H9 BYSTRICA BANSKÁ BYSTRICA 2,10
83 R112000D H11 HRON SLIAČ 161,10
84 R118000D H75 SLATINA POD HRIŇOVOU 46,00
85 R146010D H16 ZOLNÁ ÚSTIE 0,50
86 R113010D H60 NERESNICA ÚSTIE 0,05
87 R153500D H17 SLATINA ÚSTIE 0,30
88 R156000D H18 HRON BUDČA 148,20
89 R185000D H21 HRON ŽIAR NAD HRONOM 131,50
90 R223010D H22 HRON ŽARNOVICA 112,00
91 R247000D H25 HRON KALNÁ NAD HRONOM 63,70
92 R296510D H26 SIKENICA ÚSTIE 2,70
93* R365010D H70 HRON KAMENICA 1,70


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑