Povodie Ipľa

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie IPEĽ

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
94 I004020D H69 IPEA POD VN MÁLINEC 179,50
95 I043000D H30 SUCHÁ PRŠA 3,10
96 I028000D H31 IPEA HOLIŠA 143,20
97 I066010D H32 KRIVÁNSKY POTOK NAD LUČENCOM 5,40
98 I066020D H33 KRIVÁNSKY POTOK POD LUČENCOM 4,20
99 I087000D H34 IPEĽ RAPOVCE 137,90
100 I150000D H36 KRTÍŠ NOVÁ VES 11,60
101 I161010D H37 IPEĽ SLOVENSKÉ DARMOTY 89,50
102 I228510D H39 KRUPINICA NAD ŠAHAMI 1,10
103 I268000D H67 ŠTIAVNICA ÚSTIE 1,10
104 I279001D H74 IPEĽ KUBÁŇOVO 38,30
105* I283000D H71 IPEĽ SALKA 12,00


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑