Povodie Slanej

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie SLANÁ

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
106 S011000D H43 SLANÁ NAD ROŽŇAVOU 55,30
107 S017010D H44 SLANÁ POD ROŽŇAVOU 49,20
108 S048020D H45 ŠTÍTNIK ÚSTIE 1,30
109 S053000D H46 SLANÁ ČOLTOVO 28,30
110 S055000D H48 MURÁŇ BRETKA 0,60
111 S145010D H51 RIMAVA HNÚŠŤA 58,00
112 S187000D H53 RIMAVA RIMAVSKÉ JANOVCE 26,50
113* S131010R H73 SLANÁ SAJÓPUSPÓKI 0,00


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑