Povodie Bodvy

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie BODVA

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
114 A002000D B89 BODVA NAD MEDZEVOM 36,40
115 A034000D B95 IDA ÚSTIE 1,80
116 A053000D B96 TURŇA ÚSTIE 2,20
117* A053010D B97 BODVA HOSŤOVCE
(HIDVÉGARDO)
0,00


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑