Povodie Hornádu

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie HORNÁD

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
118 H005000D B105 HORNÁD HRANOVNICA 159,40
119 H038000D B59 HORNÁD POD SPIŠSKOU NOVOU VSOU 124,60
120 H038030D B61 RUDNIANSKY P.-2 ÚSTIE 0,40
121 H082000D B62 HORNÁD KOLINOVCE 100,70
122 H085000D B63 SLOVINSKÝ P. ÚSTIE 0,10
123 H091000D B106 HORNÁD POD KLUKNAVOU 92,10
124 H109000D B68 SMOLNÍK-1 ÚSTIE 0,40
125 H110000D B69 HNILEC POD MNÍŠKOM 22,20
126 H112010D B70 HNILEC PRÍTOK DO NÁDRŽE RUŽÍN 4,10
127 H120000D B71 HORNÁD MALÁ LODINA 64,80
128 H163000D B72 SVINKA OBIŠOVCE 2,00
129 H372000D B76 HORNÁD KRÁSNA NAD HORNÁDOM 27,00
130 H189500D B79 TORYSA NAD ODBER. OBJEKTOM TICHÝ POTOK 113,70
131 H227000D B81 TORYSA ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 73,30
132 H292010D B83 SEKČOV ÚSTIE 0,20
133 H298010D B114 TORYSA KENDICE 49,90
134 H328000D B85 TORYSA KOŠICKÉ OLŠANY 13,00
135 H371000D B87 HORNÁD ŽDAŇA 17,20
136* H385000D B115 HORNÁD HIDASNÉMETI 0,00
137* H385010D B116 SOKOLIANSKY P. TORNYOSNÉMETI 0,00


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑