Povodie Bodrogu

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie BODROG

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
138 B607000D B10 LATORICA LELES 21,30
139 B007010D B118 UDOČ ČIČAROVCE2,90 19
140 B027000D B11 LABOREC KRÁSNY BROD 108,30
141 B068000D B12 LABOREC NAD CIROCHOU 69,90
142 B067000D B18 CIROCHA ÚSTIE 2,10
143 B107000D B20 LABOREC PETROVCE 45,10
144 B117000D B26 ŠÍRAVSKÝ KANÁL ÚSTIE 4,50
145 B183000D B28 ŠÍRAVA LÚČKY 0,00
146 B208000D B21 ZÁLUŽICKÝ KANÁL POD ŠÍRAVOU 2,50
147 B127000D B22 LABOREC LASTOMÍR 31,00
148* B136000R B111 ULIČKA ŠT. HRANICA 0,20
149* B153000R B112 UBLIANKA POD UBĽOU 2,00
150* B154000D B24 UH PINKOVCE 18,50
151 B203000D B25 KANÁL REVIŠTIA-BEŽOVCE KRISTY 11,20
152 B213000D B29 ČIERNA VODA STRETAVA 5,30
153 B214000D B101 UH ÚSTIE 0,05
154 B215020D B30 LABOREC IŽKOVCE 10,30
155 B257500D B102 ONDAVA NAD SVIDNÍKOM 121,50
156 B287010D B31 LADOMÍRKA NAD SVIDNÍKOM 2,20
157 B287030D B32 ONDAVA POD SVIDNÍKOM 113,90
158 B330000D B33 ONDAVA PRÍTOK DO VN DOMAŠA 91,40
159 B343000D B34 VN DOMAŠA PRIEHRADNÝ MÚR 72,30
160 B342000D B36 OĽKA ÚSTIE 1,20
161 B400010D B39 ONDAVA NIŽNÝ HRUŠOV 42,00
162 B410000D B40 TOPĽA GERLACHOV 118,60
163 B502000D B43 TOPAĽA HANUŠOVCE 47,70
164 B534000D B44 TOPĽA POD VRANOVOM 15,30
165 B575000D B47 TRNÁVKA-1 ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE 7,50
166 B595000D B48 ONDAVA BREHOV 4,20
167 B634000D B50 SOMOTORSKÝ KANÁL SOMOTOR 3,60
168* B615000D B51 BODROG STREDA NAD BODROGOM 6,00
169* B663000D B52 ROŇAVA-1 SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 2,20


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑