Povodie Tisy

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie TISA

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
170* T617000D B9 TISA MALÉ TRAKANY 3,00
171* T618000R B119 TISA ZEMPLÉNAGARD 0,00


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑