Povodie Popradu

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie POPRAD

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
172 P008040D B100 POPRAD NAD MLYNICOU 126,00
173 P016000D B3 POPRAD POD SVITOM 119,70
174 P032020D B4 POPRAD VEĽKA LOMNICA 107,60
175* P097000D B8 POPRAD ČIRČ 39,00
176* P112000D B117 POPRAD PIWNICZNA 0,00


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑