Povodie Dunajca

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie DUNAJEC

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
177* C018000D B1 DUNAJEC ČERVENÝ KLÁŠTOR 8,80


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑