Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Zlatno
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.9.2019 09:30 457.6
15.9.2019 09:15 457.5
15.9.2019 09:00 457.5
15.9.2019 08:45 457.4
15.9.2019 08:30 457.4
15.9.2019 08:15 457.4
15.9.2019 08:00 467.4
15.9.2019 07:45 467.5
15.9.2019 07:30 467.5
15.9.2019 07:00 457.5
15.9.2019 06:00 467.7
15.9.2019 05:00 467.9
15.9.2019 04:00 468.1
15.9.2019 03:00 468.3
15.9.2019 02:00 468.6
15.9.2019 01:00 468.8
15.9.2019 00:00 469.1
14.9.2019 23:00 469.4
14.9.2019 22:00 469.7
14.9.2019 21:00 4610
14.9.2019 20:00 4610.3
14.9.2019 19:00 4610.6
14.9.2019 18:00 4610.8
14.9.2019 17:00 4611
14.9.2019 16:00 4611
14.9.2019 15:00 4611
14.9.2019 14:00 4610.8
14.9.2019 13:00 4610.6
14.9.2019 12:00 4710.2
14.9.2019 11:00 479.7
14.9.2019 10:00 479.3

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑