Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Rožňava
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
12.8.2020 02:30 23
12.8.2020 02:15 23
12.8.2020 02:00 23
12.8.2020 01:45 23
12.8.2020 01:30 23
12.8.2020 01:15 23
12.8.2020 01:00 23
12.8.2020 00:45 23
12.8.2020 00:30 23
12.8.2020 00:00 23
11.8.2020 23:00 23
11.8.2020 22:00 24
11.8.2020 21:00 24
11.8.2020 20:00 26
11.8.2020 19:00 26
11.8.2020 18:00 24
11.8.2020 17:00 25
11.8.2020 16:00 24
11.8.2020 15:00 25
11.8.2020 14:00 25
11.8.2020 13:00 25
11.8.2020 12:00 25
11.8.2020 11:00 25
11.8.2020 10:00 25
11.8.2020 09:00 26
11.8.2020 08:00 26
11.8.2020 07:00 26
11.8.2020 06:00 27
11.8.2020 05:00 27
11.8.2020 04:00 28
11.8.2020 03:00 28

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑