Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Jaklovce
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA: 275 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 330 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm

Jaklovce - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
12.5.2021 11:00 18212.2
12.5.2021 10:45 18212.2
12.5.2021 10:30 18112.1
12.5.2021 10:15 18012
12.5.2021 10:00 18212
12.5.2021 09:45 18211.9
12.5.2021 09:30 18311.9
12.5.2021 09:15 18411.9
12.5.2021 09:00 18511.9
12.5.2021 08:00 17911.9
12.5.2021 07:00 18112.1
12.5.2021 06:00 18012.3
12.5.2021 05:00 18112.6
12.5.2021 04:00 18112.8
12.5.2021 03:00 18013
12.5.2021 02:00 18113.2
12.5.2021 01:00 18113.4
12.5.2021 00:00 18113.5
11.5.2021 23:00 17913.6
11.5.2021 22:00 18113.6
11.5.2021 21:00 18213.6
11.5.2021 20:00 18213.6
11.5.2021 19:00 18213.6
11.5.2021 18:00 18213.7
11.5.2021 17:00 18213.6
11.5.2021 16:00 18213.4
11.5.2021 15:00 18313
11.5.2021 14:00 18212.5
11.5.2021 13:00 18211.9
11.5.2021 12:00 18211.4
11.5.2021 11:00 18211

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )