SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyVietor na horách Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Chvojnica - Chvojnica
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 LopašovChvojnica26.6.2017 22:3021Hladina ustálená
 KopčanyMorava26.6.2017 22:3026Hladina ustálená
 BrodskéMorava26.6.2017 22:3022Hladina ustálená
 Turá LúkaSvacenický jarok26.6.2017 22:306Hladina ustálená
 BrestovecBrestovecký potok26.6.2017 22:303Hladina ustálená
 MyjavaMyjava26.6.2017 22:3052Hladina ustálená
 Brezová pod BradlomBrezovský potok26.6.2017 22:308Hladina ustálená
 JablonicaMyjava26.6.2017 22:306Hladina ustálená
 VrbovceTeplica26.6.2017 22:3060Hladina ustálená
 SobotišteTeplica26.6.2017 22:3056Hladina ustálená
 PodbrančMyjava26.6.2017 22:3073Hladina ustálená
 KunovTeplica26.6.2017 22:3015Hladina ustálená
 SenicaTeplica26.6.2017 22:3040Hladina ustálená
 Šaštín-StrážeMyjava26.6.2017 22:3093Hladina ustálená
PMoravský Sv. JánMorava26.6.2017 22:15102Hladina ustálená
 SološnicaRudava26.6.2017 22:3077Hladina ustálená
 StudienkaRudava26.6.2017 20:3053Hladina ustálená
 Veľké LeváreRudava26.6.2017 22:3051Hladina ustálená
PZáhorská VesMorava26.6.2017 22:3047Hladina ustálená
 Vysoká pri MoraveMorava26.6.2017 22:30107Hladina ustálená
 KuchyňaMalina26.6.2017 22:308Hladina ustálená
 JakubovMalina26.6.2017 22:3049Hladina ustálená
 LábMočiarka26.6.2017 22:3063Hladina ustálená
 BorinkaStupavka26.6.2017 22:307Hladina ustálená
 Devínska Nová vesMorava26.6.2017 22:30138Hladina ustálená
PDevínDunaj26.6.2017 22:30214Hladina ustálená
 Čunovo - horná hladinaDunaj26.6.2017 22:30109Hladina ustálená
PBratislavaDunaj26.6.2017 22:30324Hladina ustálená
 RusovceDunaj26.6.2017 22:30710Hladina ustálená
 GabčíkovoDunaj26.6.2017 22:30145Hladina ustálená
 SapDunaj26.6.2017 22:30158Hladina stúpa
PMedveďovDunaj26.6.2017 22:30179Hladina stúpa
 HamuliakovoDunaj26.6.2017 22:30313Hladina ustálená
 Malé PáleniskoMalý Dunaj26.6.2017 22:30208Hladina ustálená
 DobrohošťDunaj26.6.2017 22:30277Hladina ustálená
 ČunovoMošonský Dunaj26.6.2017 22:30123Hladina ustálená
 PezinokBlatina26.6.2017 22:3062Hladina ustálená
 Svätý JurŠurský kanál26.6.2017 22:30122Hladina ustálená
 Nová DedinkaMalý Dunaj26.6.2017 22:30134Hladina ustálená
 Modra-HarmóniaVištucký potok26.6.2017 22:305Hladina ustálená
 BukováTrnávka26.6.2017 22:30105Hladina ustálená
 Bohdanovce n/TrnavouTrnávka26.6.2017 22:3017Hladina ustálená
 PílaGidra26.6.2017 22:3017Hladina ustálená
 Čierny BrodDudváh26.6.2017 22:3021Hladina ustálená
 TrsticeMalý Dunaj26.6.2017 22:30120Hladina ustálená
 HlohovecVáh26.6.2017 22:30148Hladina ustálená
 ŠaľaVáh26.6.2017 22:30208Hladina ustálená
 KľačnoNitra26.6.2017 22:304Hladina ustálená
 Nitrianske PravnoNitra26.6.2017 22:3031Hladina ustálená
 TužinaTužina26.6.2017 22:3033Hladina ustálená
 ChvojnicaChvojnica26.6.2017 21:303Hladina ustálená
 NedožeryNitra26.6.2017 22:3042Hladina ustálená
 PrievidzaNitra26.6.2017 22:300Hladina ustálená
 HandlováHandlovka26.6.2017 22:3061Hladina ustálená
 PrievidzaHandlovka26.6.2017 22:3030Hladina ustálená
 NovákyLehotský potok26.6.2017 22:3020Hladina ustálená
PChalmováNitra26.6.2017 22:3073Hladina ustálená
 OslanyOslanský potok26.6.2017 22:3028Hladina ustálená
 LiešťanyNitrica26.6.2017 22:3068Hladina ustálená
 Nitrianske RudnoNitrica26.6.2017 22:3031Hladina ustálená
 Veľké BieliceNitrica26.6.2017 22:30106Hladina ustálená
 ChynoranyNitra22.6.2017 10:0080Hladina ustálená
 Krásna VesBebrava26.6.2017 22:3023Hladina ustálená
 BiskupiceBebrava26.6.2017 22:3075Hladina ustálená
 Bánovce n. BebravouRadiša26.6.2017 22:3087Hladina ustálená
 NadliceBebrava26.6.2017 22:3038Hladina ustálená
 NemečkyChocina26.6.2017 22:3067Hladina ustálená
PNitrianska StredaNitra26.6.2017 22:3041Hladina ustálená
 Čáb - SilaRadošinka26.6.2017 22:3051Hladina ustálená
 ZbehyAndač26.6.2017 22:3063Hladina ustálená
 Nové ZámkyNitra26.6.2017 22:30176Hladina ustálená
 KolárovoVáh26.6.2017 22:30170Hladina ustálená
 ObyceŽitava26.6.2017 22:3011Hladina ustálená
 Zlaté MoravceHostiansky potok26.6.2017 22:3055Hladina ustálená
 Kližská NemáDunaj26.6.2017 21:30171Hladina stúpa
 Vieska n. ŽitavouŽitava26.6.2017 22:3086Hladina ustálená
 Zlatná na OstroveDunaj26.6.2017 22:30164Hladina ustálená
PKomárnoDunaj26.6.2017 22:30159Hladina ustálená
 IžaDunaj26.6.2017 22:30127Hladina ustálená
 Radvaň n/DunajomDunaj26.6.2017 06:00103Hladina ustálená
PŠtúrovoDunaj26.6.2017 22:3088Hladina ustálená

Počet staníc: 81

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑