Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Láb - Močiarka

Povodie:Morava
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.10.2020 11:00  0  0  0.3  0.7  0.7
25.10.2020 10:00  0  0  0.3  0.7  0.9
25.10.2020 09:00  0  0.3  0.3  0.7  3.3
25.10.2020 08:00  0  0.3  0.5  0.7  6.5
25.10.2020 07:00  0.3  0.3  0.7  0.7  7.8
25.10.2020 06:00  0  0  0.4  0.4  8
25.10.2020 05:00  0  0.2  0.4  0.4  8.2
25.10.2020 04:00  0  0.4  0.4  0.4  8.2
25.10.2020 03:00  0.2  0.4  0.4  0.4  8.2
25.10.2020 02:00  0.2  0.2  0.2  0.2  8
25.10.2020 01:00  0  0  0  0  7.8
25.10.2020 00:00  0  0  0  0  7.8
24.10.2020 23:00  0  0  0  0  7.8
24.10.2020 22:00  0  0  0  0.2  7.8
24.10.2020 21:00  0  0  0  2.6  7.8
24.10.2020 20:00  0  0  0  5.8  7.8
24.10.2020 19:00  0  0  0  7.1  7.8
24.10.2020 18:00  0  0  0  7.6  7.8
24.10.2020 17:00  0  0  0  7.8  7.8
24.10.2020 16:00  0  0  0.2  7.8  7.8
24.10.2020 15:00  0  0  2.6  7.8  7.8
24.10.2020 14:00  0  0  5.8  7.8  7.8
24.10.2020 13:00  0  0.2  7.1  7.8  7.8
24.10.2020 12:00  0  2.6  7.6  7.8  7.8
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑