Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Bzenica - Vyhniansky potok

Povodie:Hron
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
21.11.2017 03:00  0  0.2  0.9  3.6  4.9
21.11.2017 02:00  0.2  0.2  2.2  3.6  6.1
21.11.2017 01:00  0  0  3  3.4  5.9
21.11.2017 00:00  0  0.7  3.2  3.4  5.9
20.11.2017 23:00  0  2  3.2  3.4  6.1
20.11.2017 22:00  0.7  3  3.4  3.4  6.1
20.11.2017 21:00  1.3  2.5  2.7  2.7  5.4
20.11.2017 20:00  1  1.2  1.4  1.4  4.1
20.11.2017 19:00  0.2  0.4  0.4  0.4  3.1
20.11.2017 18:00  0  0.2  0.2  0.2  2.9
20.11.2017 17:00  0.2  0.2  0.2  0.5  2.9
20.11.2017 16:00  0  0  0  1  2.9
20.11.2017 15:00  0  0  0  1.3  2.9
20.11.2017 14:00  0  0  0  2.5  2.9
20.11.2017 13:00  0  0  0  2.5  3.2
20.11.2017 12:00  0  0  0  2.5  3.4
20.11.2017 11:00  0  0  0.3  2.7  4.2
20.11.2017 10:00  0  0  1  2.7  4.7
20.11.2017 09:00  0  0  1.3  2.7  4.9
20.11.2017 08:00  0  0.3  2.5  2.7  5.2
20.11.2017 07:00  0  1  2.5  2.7  5.2
20.11.2017 06:00  0.3  1.3  2.5  2.7  5.4
20.11.2017 05:00  0.7  2.2  2.4  2.4  5.1
20.11.2017 04:00  0.3  1.5  1.7  1.9  4.4
20.11.2017 03:00  1.2  1.2  1.4  1.6  4.1
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑