Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Rakúske lúky - horáreň Fľak

Povodie:Poprad
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 12:00  0  0  0.9  5.6  12
31.10.2020 11:00  0  0  2.4  6.9  12
31.10.2020 10:00  0  0.5  4.2  7.3  12
31.10.2020 09:00  0  0.9  4.7  8.2  12
31.10.2020 08:00  0.5  2.4  5.1  10.1  12
31.10.2020 07:00  0.5  3.8  5  10.7  11.5
31.10.2020 06:00  1.5  3.8  4.7  10.5  11.1
31.10.2020 05:00  1.9  2.7  4.5  9.3  9.6
31.10.2020 04:00  0.5  1.2  3.1  7.8  7.8
31.10.2020 03:00  0.4  0.9  3.5  7.3  7.3
31.10.2020 02:00  0.3  1.8  5  6.9  6.9
31.10.2020 01:00  0.2  1.9  5.7  6.6  6.6
31.10.2020 00:00  1.3  2.6  5.8  6.4  6.4
30.10.2020 23:00  0.4  3.2  4.8  5.1  5.1
30.10.2020 22:00  0.9  3.8  4.7  4.7  4.7
30.10.2020 21:00  1.9  3.2  3.8  3.8  3.8
30.10.2020 20:00  1  1.6  1.9  1.9  2.2
30.10.2020 19:00  0.3  0.9  0.9  0.9  1.3
30.10.2020 18:00  0.3  0.6  0.6  0.6  1.1
30.10.2020 17:00  0.3  0.3  0.3  0.3  0.7
30.10.2020 16:00  0  0  0  0  0.5
30.10.2020 15:00  0  0  0  0  0.6
30.10.2020 14:00  0  0  0  0  0.6
30.10.2020 13:00  0  0  0  0  0.6
30.10.2020 12:00  0  0  0  0  0.6
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑