Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Pernek

Povodie:Morava
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
21.11.2017 05:00  0.9  1.4  1.8  1.8  4.2
21.11.2017 04:00  0.3  0.8  0.9  0.9  3.3
21.11.2017 03:00  0.2  0.6  0.6  0.6  3
21.11.2017 02:00  0.3  0.4  0.4  0.4  2.8
21.11.2017 01:00  0.1  0.1  0.1  0.1  2.4
21.11.2017 00:00  0  0  0  0.3  2.4
20.11.2017 23:00  0  0  0  0.3  2.4
20.11.2017 22:00  0  0  0  0.4  2.4
20.11.2017 21:00  0  0  0  0.5  2.4
20.11.2017 20:00  0  0  0  1  2.4
20.11.2017 19:00  0  0  0  1  2.4
20.11.2017 18:00  0  0  0.3  1.8  2.4
20.11.2017 17:00  0  0  0.3  2.4  2.4
20.11.2017 16:00  0  0  0.4  2.4  2.4
20.11.2017 15:00  0  0.3  0.5  2.4  2.4
20.11.2017 14:00  0  0.3  1  2.4  2.5
20.11.2017 13:00  0.3  0.4  1  2.4  2.6
20.11.2017 12:00  0  0.2  1.4  2  2.3
20.11.2017 11:00  0.1  0.7  2  2  2.8
20.11.2017 10:00  0.1  0.6  1.9  1.9  3.2
20.11.2017 09:00  0.5  1.3  1.9  1.9  3.7
20.11.2017 08:00  0  1.3  1.3  1.3  3.3
20.11.2017 07:00  0.7  1.3  1.3  1.3  3.5
20.11.2017 06:00  0.6  0.6  0.6  0.6  2.9
20.11.2017 05:00  0  0  0  0  2.3
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑