Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Lokca

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  1  8.9  15.5
31.10.2020 10:00  0  0.1  2.7  9.7  15.5
31.10.2020 09:00  0  0.5  3.4  10.6  15.5
31.10.2020 08:00  0.1  1  4.4  11.2  15.5
31.10.2020 07:00  0.4  2.6  5.5  11.5  15.4
31.10.2020 06:00  0.5  2.9  6.7  11.7  15
31.10.2020 05:00  1.7  3.4  7.9  12.5  14.5
31.10.2020 04:00  0.7  2.9  7  11.5  12.8
31.10.2020 03:00  1  3.8  7.2  11.1  12.1
31.10.2020 02:00  1.2  4.5  6.8  10.5  11.1
31.10.2020 01:00  1.6  4.1  6  9.9  9.9
31.10.2020 00:00  1.7  3.4  5  8.3  8.3
30.10.2020 23:00  0.9  2.3  4.6  6.6  6.6
30.10.2020 22:00  0.9  1.9  4.5  5.8  5.8
30.10.2020 21:00  0.5  1.6  3.8  4.9  4.9
30.10.2020 20:00  0.5  2.3  3.7  4.3  4.5
30.10.2020 19:00  0.6  2.5  3.8  3.8  4.2
30.10.2020 18:00  1.2  2.2  3.3  3.3  5.8
30.10.2020 17:00  0.8  1.5  2.1  2.1  5.2
30.10.2020 16:00  0.3  1.3  1.3  1.3  4.5
30.10.2020 15:00  0.5  1.1  1.1  1.1  4.2
30.10.2020 14:00  0.6  0.6  0.6  0.6  3.8
30.10.2020 13:00  0  0  0  0  3.2
30.10.2020 12:00  0  0  0  0  3.2
30.10.2020 11:00  0  0  0  0  3.2
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑