Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Suchá Hora

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:APS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
21.11.2017 05:00  0  0  0.2  0.5  1.8
21.11.2017 04:00  0  0.2  0.2  0.6  1.8
21.11.2017 03:00  0  0.2  0.2  0.6  2.6
21.11.2017 02:00  0.1  0.1  0.1  0.6  5
21.11.2017 01:00  0  0  0  0.4  5.4
21.11.2017 00:00  0  0  0  0.4  5.4
20.11.2017 23:00  0  0  0.4  0.4  5.4
20.11.2017 22:00  0  0  0.4  0.5  5.4
20.11.2017 21:00  0  0  0.4  0.6  5.4
20.11.2017 20:00  0  0.3  0.4  1  5.4
20.11.2017 19:00  0  0.4  0.4  1.2  5.4
20.11.2017 18:00  0.3  0.4  0.4  1.4  5.4
20.11.2017 17:00  0.1  0.1  0.1  1.2  5
20.11.2017 16:00  0  0  0  1.2  5
20.11.2017 15:00  0  0  0.2  2  5
20.11.2017 14:00  0  0  0.6  4.4  5.2
20.11.2017 13:00  0  0  0.8  4.9  5.6
20.11.2017 12:00  0  0.2  1.1  4.9  5.8
20.11.2017 11:00  0  0.6  1.2  5  6
20.11.2017 10:00  0.1  0.7  1.1  4.9  6
20.11.2017 09:00  0.4  0.9  1.8  4.8  5.8
20.11.2017 08:00  0.2  0.6  3.8  4.4  5.4
20.11.2017 07:00  0.3  0.4  4.2  4.2  5.3
20.11.2017 06:00  0.1  0.9  3.9  3.9  5.2
20.11.2017 05:00  0  3.2  3.8  3.8  5.3
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑