Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Nitrianske Rudno

Povodie:Nitra
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  0.1  1.6  10.6
31.10.2020 10:00  0  0  0.4  2.2  10.6
31.10.2020 09:00  0  0  1.1  2.7  10.6
31.10.2020 08:00  0  0.1  1.3  3.6  10.6
31.10.2020 07:00  0  0.4  1.5  5  10.6
31.10.2020 06:00  0.1  1.1  1.5  6.6  10.6
31.10.2020 05:00  0.3  1.2  1.6  7.5  10.6
31.10.2020 04:00  0.8  1.1  1.8  8  10.3
31.10.2020 03:00  0.1  0.3  1.5  8.1  9.5
31.10.2020 02:00  0.2  0.4  2.3  8.7  9.4
31.10.2020 01:00  0  0.7  3.5  9  9.2
31.10.2020 00:00  0.2  1.2  5.1  9.2  9.2
30.10.2020 23:00  0.5  2  5.9  9  9
30.10.2020 22:00  0.5  2.8  6.2  8.5  8.5
30.10.2020 21:00  0.9  3.9  6.5  8  8
30.10.2020 20:00  1.4  4  6.4  7  7
30.10.2020 19:00  1.6  3.4  5.5  5.6  6.4
30.10.2020 18:00  1  2.7  4.1  4.1  4.8
30.10.2020 17:00  0.9  2.4  3.1  3.1  3.9
30.10.2020 16:00  0.8  2.1  2.2  2.2  3.8
30.10.2020 15:00  0.8  1.4  1.4  1.4  5.3
30.10.2020 14:00  0.5  0.7  0.7  0.7  4.8
30.10.2020 13:00  0.1  0.1  0.1  0.1  4.3
30.10.2020 12:00  0  0  0  0  4.3
30.10.2020 11:00  0  0  0  0  4.3
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑