Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Čierna Lehota

Povodie:Nitra
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.05.2018 16:00  0  0  1.2  19.1  19.2
25.05.2018 15:00  0  0.2  1.2  19.2  20.7
25.05.2018 14:00  0  1.2  1.2  19.2  20.7
25.05.2018 13:00  0.2  1.2  1.2  19.2  20.9
25.05.2018 12:00  1  1  5.3  19  20.7
25.05.2018 11:00  0  0  11.4  18  19.7
25.05.2018 10:00  0  0  17.9  18  19.7
25.05.2018 09:00  0  4.3  18  18  19.7
25.05.2018 08:00  0  11.4  18  18  19.7
25.05.2018 07:00  4.3  17.9  18  18  19.7
25.05.2018 06:00  7.1  13.8  13.8  13.8  15.4
25.05.2018 05:00  6.5  6.7  6.7  6.7  8.3
25.05.2018 04:00  0.2  0.2  0.2  0.2  1.8
25.05.2018 03:00  0  0  0  1.4  1.7
25.05.2018 02:00  0  0  0  1.4  1.7
25.05.2018 01:00  0  0  0  1.7  1.7
25.05.2018 00:00  0  0  0  1.7  1.7
24.05.2018 23:00  0  0  0  1.7  1.7
24.05.2018 22:00  0  0  0  1.7  1.7
24.05.2018 21:00  0  0  1.4  1.7  1.7
24.05.2018 20:00  0  0  1.4  1.7  1.7
24.05.2018 19:00  0  0  1.7  1.7  1.7
24.05.2018 18:00  0  1.4  1.7  1.7  1.7
24.05.2018 17:00  0  1.4  1.7  1.7  1.7
24.05.2018 16:00  1.4  1.7  1.7  1.7  1.7
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑