Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Poľana (Očová-Pajta)

Povodie:Hron
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.05.2018 10:00  0  1.2  1.4  1.4  32.7
25.05.2018 09:00  0.4  1.4  1.4  1.4  32.7
25.05.2018 08:00  0.7  1  1  1  32.3
25.05.2018 07:00  0.2  0.2  0.2  0.2  31.5
25.05.2018 06:00  0  0  0  0  31.3
25.05.2018 05:00  0  0  0  0.1  31.3
25.05.2018 04:00  0  0  0  0.7  31.3
25.05.2018 03:00  0  0  0  1.8  31.3
25.05.2018 02:00  0  0  0  2.3  31.3
25.05.2018 01:00  0  0  0  10.3  31.3
25.05.2018 00:00  0  0  0  31.3  31.3
24.05.2018 23:00  0  0  0.1  31.3  31.3
24.05.2018 22:00  0  0  0.7  31.3  31.3
24.05.2018 21:00  0  0  1.8  31.3  31.3
24.05.2018 20:00  0  0.1  2.3  31.3  31.3
24.05.2018 19:00  0  0.7  10.3  31.3  31.3
24.05.2018 18:00  0.1  1.8  31.3  31.3  31.3
24.05.2018 17:00  0.6  2.2  31.2  31.2  31.2
24.05.2018 16:00  1.1  9.6  30.6  30.6  30.9
24.05.2018 15:00  0.5  29.5  29.5  29.5  29.8
24.05.2018 14:00  8  29  29  29  29.3
24.05.2018 13:00  21  21  21  21  21.3
24.05.2018 12:00  0  0  0  0  0.3
24.05.2018 11:00  0  0  0  0  0.3
24.05.2018 10:00  0  0  0  0  0.3
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑