Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Ožďany

Povodie:Ipeľ
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.10.2020 23:00  0  0  0  2.1  7.2
25.10.2020 22:00  0  0  0.1  2.9  7.2
25.10.2020 21:00  0  0  0.1  5  7.2
25.10.2020 20:00  0  0  0.3  6  7.2
25.10.2020 19:00  0  0.1  0.4  6.8  7.2
25.10.2020 18:00  0  0.1  0.8  6.9  7.2
25.10.2020 17:00  0.1  0.3  2.1  7.1  7.2
25.10.2020 16:00  0.1  0.3  2.9  7.1  7.2
25.10.2020 15:00  0.2  0.7  4.9  7.1  7.1
25.10.2020 14:00  0.1  1.8  5.7  6.9  6.9
25.10.2020 13:00  0.4  2.5  6.4  6.8  7.1
25.10.2020 12:00  1.3  4.2  6.1  6.4  6.9
25.10.2020 11:00  0.8  3.8  5  5.1  5.9
25.10.2020 10:00  2.1  3.8  4.2  4.3  5.1
25.10.2020 09:00  1  1.9  2.3  2.3  3
25.10.2020 08:00  0.8  1.1  1.3  1.3  2.1
25.10.2020 07:00  0.2  0.4  0.5  0.5  1.3
25.10.2020 06:00  0.2  0.3  0.3  0.3  1.1
25.10.2020 05:00  0.1  0.1  0.1  0.1  1.2
25.10.2020 04:00  0.1  0.1  0.1  0.1  1.7
25.10.2020 03:00  0  0  0  0  2
25.10.2020 02:00  0  0  0  0.2  2
25.10.2020 01:00  0  0  0  0.4  2
25.10.2020 00:00  0  0  0  0.8  2
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑