Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Zemplínske Hámre

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 10:00  0  0  0.7  5.3  7.3
31.10.2020 09:00  0  0.1  1.8  6.5  7.3
31.10.2020 08:00  0  0.2  2.6  7.3  7.3
31.10.2020 07:00  0.1  0.7  3.1  7.3  7.3
31.10.2020 06:00  0.1  1.7  4  7.2  7.2
31.10.2020 05:00  0.5  2.4  4.5  7.1  7.1
31.10.2020 04:00  1.2  2.4  4.7  6.7  6.7
31.10.2020 03:00  0.8  2.3  4.7  5.5  5.6
31.10.2020 02:00  0.5  2.1  4.7  4.7  5.2
31.10.2020 01:00  1  2.2  4.2  4.2  5.1
31.10.2020 00:00  0.6  2.4  3.2  3.2  5.9
30.10.2020 23:00  0.6  2.6  2.6  2.6  9.3
30.10.2020 22:00  1.2  2  2  2  9.2
30.10.2020 21:00  0.8  0.8  0.8  0.8  8.1
30.10.2020 20:00  0  0  0  0  7.2
30.10.2020 19:00  0  0  0  0  7.2
30.10.2020 18:00  0  0  0  0  7.3
30.10.2020 17:00  0  0  0  0  7.3
30.10.2020 16:00  0  0  0  0  7.3
30.10.2020 15:00  0  0  0  0.1  7.3
30.10.2020 14:00  0  0  0  0.4  7.3
30.10.2020 13:00  0  0  0  0.9  7.3
30.10.2020 12:00  0  0  0  2.6  7.3
30.10.2020 11:00  0  0  0  6.7  7.3
30.10.2020 10:00  0  0  0  7.2  7.3
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑