Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Hanušovce nad Topľou

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  0.1  4.8  9.2
31.10.2020 10:00  0  0  0.3  5.7  9.2
31.10.2020 09:00  0  0  1.1  7  9.2
31.10.2020 08:00  0  0.1  2.4  9  9.2
31.10.2020 07:00  0  0.3  3.1  9.2  9.2
31.10.2020 06:00  0.1  1.1  3.9  9.2  9.2
31.10.2020 05:00  0.1  2.2  4.7  9.1  9.1
31.10.2020 04:00  0.8  2.8  5.5  8.9  8.9
31.10.2020 03:00  1.3  2.8  5.9  8.2  8.2
31.10.2020 02:00  0.7  2.5  6.7  6.8  6.8
31.10.2020 01:00  0.8  2.6  6.1  6.1  6.3
31.10.2020 00:00  1  3.1  5.3  5.3  5.8
30.10.2020 23:00  0.9  4.2  4.4  4.4  6.2
30.10.2020 22:00  1.3  3.5  3.5  3.5  7.8
30.10.2020 21:00  2.1  2.2  2.2  2.2  6.7
30.10.2020 20:00  0.2  0.2  0.2  0.2  4.6
30.10.2020 19:00  0  0  0  0  4.5
30.10.2020 18:00  0  0  0  0  4.5
30.10.2020 17:00  0  0  0  0  4.5
30.10.2020 16:00  0  0  0  0  4.5
30.10.2020 15:00  0  0  0  0  4.5
30.10.2020 14:00  0  0  0  0  4.5
30.10.2020 13:00  0  0  0  0.2  4.5
30.10.2020 12:00  0  0  0  0.5  4.5
30.10.2020 11:00  0  0  0  1.8  4.5
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑