Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Osikov

Povodie:Hornád
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
22.07.2019 05:00  0  0  0  4.8  6.1
22.07.2019 04:00  0  0  0  6.1  6.1
22.07.2019 03:00  0  0  0  6.1  6.1
22.07.2019 02:00  0  0  0.1  6.1  6.1
22.07.2019 01:00  0  0  0.1  6.1  6.1
22.07.2019 00:00  0  0  0.9  6.1  6.1
21.07.2019 23:00  0  0.1  4.8  6.1  6.1
21.07.2019 22:00  0  0.1  6.1  6.1  8.1
21.07.2019 21:00  0.1  0.9  6.1  6.1  8
21.07.2019 20:00  0  4.7  6  6  7.9
21.07.2019 19:00  0.8  6  6  6  7.9
21.07.2019 18:00  3.9  5.2  5.2  5.2  7.7
21.07.2019 17:00  1.3  1.3  1.3  1.3  3.8
21.07.2019 16:00  0  0  0  0  2.5
21.07.2019 15:00  0  0  0  0  2.5
21.07.2019 14:00  0  0  0  0  2.5
21.07.2019 13:00  0  0  0  0  2.5
21.07.2019 12:00  0  0  0  0  2.5
21.07.2019 11:00  0  0  0  0  2.5
21.07.2019 10:00  0  0  0  2  3.4
21.07.2019 09:00  0  0  0  2  3.4
21.07.2019 08:00  0  0  0  2  3.4
21.07.2019 07:00  0  0  0  2  3.4
21.07.2019 06:00  0  0  0  2.5  3.4
21.07.2019 05:00  0  0  0  2.5  3.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑