Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Telgárt

Povodie:Hron
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:AWS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
12.12.2018 08:00  0  0  0  0.7  0.9
12.12.2018 07:00  0  0  0  0.7  0.9
12.12.2018 06:00  0  0  0  0.7  0.9
12.12.2018 05:00  0  0  0.1  0.8  0.9
12.12.2018 04:00  0  0  0.3  0.9  0.9
12.12.2018 03:00  0  0  0.7  0.9  0.9
12.12.2018 02:00  0  0.1  0.7  0.9  0.9
12.12.2018 01:00  0  0.3  0.7  0.9  0.9
12.12.2018 00:00  0.1  0.7  0.7  0.9  0.9
11.12.2018 23:00  0.2  0.6  0.7  0.8  1
11.12.2018 22:00  0.4  0.4  0.6  0.6  0.8
11.12.2018 21:00  0  0  0.2  0.2  0.4
11.12.2018 20:00  0  0.1  0.2  0.2  0.4
11.12.2018 19:00  0  0.2  0.2  0.2  0.5
11.12.2018 18:00  0.1  0.2  0.2  0.2  0.6
11.12.2018 17:00  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5
11.12.2018 16:00  0  0  0  0  0.4
11.12.2018 15:00  0  0  0  0  0.4
11.12.2018 14:00  0  0  0  0  0.4
11.12.2018 13:00  0  0  0  0  0.4
11.12.2018 12:00  0  0  0  0  0.4
11.12.2018 11:00  0  0  0  0.2  0.4
11.12.2018 10:00  0  0  0  0.2  0.4
11.12.2018 09:00  0  0  0  0.2  0.5
11.12.2018 08:00  0  0  0  0.2  0.5
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑