Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Bratislava - Mlynská Dolina

Povodie:Dunaj
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  0.3  3.1  8.2
31.10.2020 10:00  0  0  0.4  3.1  9.4
31.10.2020 09:00  0  0.1  0.4  3.2  10.1
31.10.2020 08:00  0  0.3  1  3.9  10.3
31.10.2020 07:00  0.1  0.4  3.1  4.9  10.4
31.10.2020 06:00  0.2  0.3  3  5.1  10.3
31.10.2020 05:00  0.1  0.7  2.8  5  10.1
31.10.2020 04:00  0  2.7  2.7  4.9  10
31.10.2020 03:00  0.6  2.7  2.8  4.9  10
31.10.2020 02:00  2.1  2.1  2.9  4.3  9.4
31.10.2020 01:00  0  0  1.8  2.9  7.3
31.10.2020 00:00  0  0.1  2.1  4  7.3
30.10.2020 23:00  0  0.8  2.2  5.1  7.3
30.10.2020 22:00  0.1  1.8  2.2  6.3  7.3
30.10.2020 21:00  0.7  2  2.1  6.9  7.2
30.10.2020 20:00  1  1.4  1.4  6.4  6.5
30.10.2020 19:00  0.3  0.4  1.1  5.5  5.5
30.10.2020 18:00  0.1  0.1  1.9  5.2  5.2
30.10.2020 17:00  0  0  2.9  5.1  5.1
30.10.2020 16:00  0  0.7  4.1  5.1  5.1
30.10.2020 15:00  0  1.8  4.8  5.1  5.3
30.10.2020 14:00  0.7  2.9  5  5.1  6.6
30.10.2020 13:00  1.1  3.4  4.4  4.4  7
30.10.2020 12:00  1.1  3  3.3  3.3  6.4
30.10.2020 11:00  1.2  2.1  2.2  2.2  6.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑