Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Malý Javorník

Povodie:Dolný Váh
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 12:00  0.1  1.9  5.1  11.3  17.7
31.10.2020 11:00  0.7  2.6  6  11.2  19
31.10.2020 10:00  1  3.1  5.5  10.5  19.9
31.10.2020 09:00  0.8  3.2  4.6  9.9  19.4
31.10.2020 08:00  1.2  3.4  6.2  9.7  18.8
31.10.2020 07:00  1.1  2.5  7.4  9.6  17.9
31.10.2020 06:00  1.1  1.5  6.3  9.3  16.8
31.10.2020 05:00  0.3  2.8  5.3  8.7  15.7
31.10.2020 04:00  0.1  5  5  8.7  15.4
31.10.2020 03:00  2.4  4.8  5.3  8.7  15.3
31.10.2020 02:00  2.5  2.5  3.5  6.5  12.9
31.10.2020 01:00  0  0.1  2.2  4.6  10.5
31.10.2020 00:00  0  0.5  3  6.4  10.5
30.10.2020 23:00  0.1  1.1  3.4  7.7  10.5
30.10.2020 22:00  0.4  2.1  3.6  9.3  10.4
30.10.2020 21:00  0.6  2.5  3.4  9.4  10
30.10.2020 20:00  1.1  2.4  2.9  9.1  9.4
30.10.2020 19:00  0.8  1.6  2.4  8.3  8.3
30.10.2020 18:00  0.5  0.9  3.4  7.5  7.5
30.10.2020 17:00  0.3  0.6  4.3  7  7
30.10.2020 16:00  0.2  0.9  5.7  6.8  6.8
30.10.2020 15:00  0.1  2.5  6  6.6  7
30.10.2020 14:00  0.6  3.8  6.2  6.5  7.8
30.10.2020 13:00  1.8  4.8  5.9  5.9  8.8
30.10.2020 12:00  1.4  3.6  4.1  4.1  7.9
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑