Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Štiavnička (Ružomberok)

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  0.8  4  7.4
31.10.2020 10:00  0  0.1  1.1  4.3  7.4
31.10.2020 09:00  0  0.5  1.2  4.4  7.4
31.10.2020 08:00  0.1  0.8  1.8  4.4  7.4
31.10.2020 07:00  0.4  0.9  2.2  4.6  7.3
31.10.2020 06:00  0.3  0.7  2.5  5.4  6.9
31.10.2020 05:00  0.3  1  3.2  5.9  6.7
31.10.2020 04:00  0.2  1.3  3.2  5.8  6.4
31.10.2020 03:00  0.6  1.8  3.1  5.8  6.2
31.10.2020 02:00  0.5  2.1  2.6  5.4  5.6
31.10.2020 01:00  0.7  2  2.4  5.1  5.1
31.10.2020 00:00  0.9  1.3  2.9  4.4  4.4
30.10.2020 23:00  0.3  0.4  2.7  3.5  3.5
30.10.2020 22:00  0.1  0.4  2.5  3.2  3.2
30.10.2020 21:00  0  1.5  2.6  3.1  3.9
30.10.2020 20:00  0.3  2.3  2.8  3.1  4.4
30.10.2020 19:00  1.2  2.1  2.7  2.7  5.2
30.10.2020 18:00  0.8  1.1  1.5  1.5  4.4
30.10.2020 17:00  0.2  0.5  0.8  0.8  3.7
30.10.2020 16:00  0.2  0.6  0.6  0.6  3.5
30.10.2020 15:00  0.2  0.4  0.4  0.4  3.4
30.10.2020 14:00  0.3  0.3  0.3  0.3  3.3
30.10.2020 13:00  0  0  0  0  3.1
30.10.2020 12:00  0  0  0  0  3.1
30.10.2020 11:00  0  0  0  0  3.1
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑