Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Dudince

Povodie:Ipeľ
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.05.2018 10:00  0.1  3.5  15.8  17.2  24.5
25.05.2018 09:00  0.5  9.3  15.9  17.1  24.4
25.05.2018 08:00  2.9  12  16  16.7  23.9
25.05.2018 07:00  5.9  12.3  13.6  13.8  21
25.05.2018 06:00  3.2  6.6  7.7  8  15.1
25.05.2018 05:00  3.2  4  4.6  6.2  11.9
25.05.2018 04:00  0.2  1.3  1.4  8.7  8.7
25.05.2018 03:00  0.6  1.1  1.2  8.5  8.5
25.05.2018 02:00  0.5  0.6  0.7  7.9  7.9
25.05.2018 01:00  0  0.1  0.2  7.4  7.4
25.05.2018 00:00  0.1  0.1  0.3  7.4  7.4
24.05.2018 23:00  0  0.1  1.6  7.3  7.3
24.05.2018 22:00  0  0.1  7.3  7.3  7.3
24.05.2018 21:00  0.1  0.2  7.3  7.3  7.3
24.05.2018 20:00  0  1.5  7.2  7.2  7.2
24.05.2018 19:00  0.1  7.2  7.2  7.2  7.2
24.05.2018 18:00  1.4  7.1  7.1  7.1  7.1
24.05.2018 17:00  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7
24.05.2018 16:00  0  0  0  0  0
24.05.2018 15:00  0  0  0  0  0
24.05.2018 14:00  0  0  0  0  0
24.05.2018 13:00  0  0  0  0  0
24.05.2018 12:00  0  0  0  0  0
24.05.2018 11:00  0  0  0  0  0
24.05.2018 10:00  0  0  0  0  0
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑