Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Dudince

Povodie:Ipeľ
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  0  0  2.8
31.10.2020 10:00  0  0  0  0  2.8
31.10.2020 09:00  0  0  0  0.1  2.8
31.10.2020 08:00  0  0  0  0.4  2.8
31.10.2020 07:00  0  0  0  1.1  2.8
31.10.2020 06:00  0  0  0  1.7  2.8
31.10.2020 05:00  0  0  0  2.1  2.8
31.10.2020 04:00  0  0  0  2.5  2.8
31.10.2020 03:00  0  0  0.1  2.7  2.8
31.10.2020 02:00  0  0  0.4  2.8  2.8
31.10.2020 01:00  0  0  1.1  2.8  2.8
31.10.2020 00:00  0  0.1  1.7  2.8  2.8
30.10.2020 23:00  0  0.4  2.1  2.8  2.8
30.10.2020 22:00  0.1  1.1  2.5  2.8  2.8
30.10.2020 21:00  0.3  1.6  2.6  2.7  2.7
30.10.2020 20:00  0.7  1.7  2.4  2.4  2.4
30.10.2020 19:00  0.6  1.4  1.7  1.7  1.7
30.10.2020 18:00  0.4  1  1.1  1.1  1.1
30.10.2020 17:00  0.4  0.7  0.7  0.7  0.8
30.10.2020 16:00  0.2  0.3  0.3  0.3  1.3
30.10.2020 15:00  0.1  0.1  0.1  0.1  1.3
30.10.2020 14:00  0  0  0  0  1.4
30.10.2020 13:00  0  0  0  0  1.8
30.10.2020 12:00  0  0  0  0  2.1
30.10.2020 11:00  0  0  0  0  2.2
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑