Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Lom nad Rimavicou

Povodie:Slaná
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 10:00  0  0  0.1  0.5  2.4
31.10.2020 09:00  0  0.1  0.1  0.5  2.4
31.10.2020 08:00  0  0.1  0.2  0.6  2.4
31.10.2020 07:00  0.1  0.1  0.3  1  2.4
31.10.2020 06:00  0  0.1  0.4  1.7  2.3
31.10.2020 05:00  0.1  0.1  0.4  1.7  2.3
31.10.2020 04:00  0  0.2  0.4  1.6  2.3
31.10.2020 03:00  0.1  0.3  0.4  2  2.3
31.10.2020 02:00  0.1  0.3  0.4  2.1  2.2
31.10.2020 01:00  0.1  0.2  0.7  2.1  2.1
31.10.2020 00:00  0.1  0.1  1.3  2  2
30.10.2020 23:00  0  0.1  1.2  1.9  1.9
30.10.2020 22:00  0  0.5  1.2  1.9  1.9
30.10.2020 21:00  0.1  1.2  1.6  1.9  1.9
30.10.2020 20:00  0.4  1.1  1.6  1.8  1.8
30.10.2020 19:00  0.7  0.7  1.4  1.4  1.4
30.10.2020 18:00  0  0.4  0.7  0.7  0.7
30.10.2020 17:00  0  0.5  0.7  0.7  0.8
30.10.2020 16:00  0.4  0.7  0.7  0.7  1.1
30.10.2020 15:00  0.2  0.3  0.3  0.3  0.7
30.10.2020 14:00  0.2  0.2  0.2  0.2  0.6
30.10.2020 13:00  0  0  0  0  0.4
30.10.2020 12:00  0  0  0  0  0.4
30.10.2020 11:00  0  0  0  0  0.4
30.10.2020 10:00  0  0  0  0  0.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑