Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Štós - Kúpele

Povodie:Bodva
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
12.12.2018 08:00           0.2  0.4
12.12.2018 07:00           0.2  0.4
12.12.2018 06:00           0.2  0.4
12.12.2018 05:00           0.2  0.4
12.12.2018 04:00           0.2  0.4
12.12.2018 03:00        0.1  0.2  0.4
12.12.2018 02:00        0.2  0.2  0.4
12.12.2018 01:00        0.2  0.2  0.4
12.12.2018 00:00     0.1  0.2  0.2  0.4
11.12.2018 23:00     0.2  0.2  0.2  0.4
11.12.2018 22:00  0.1  0.2  0.2  0.2  0.4
11.12.2018 21:00  0.1  0.1  0.1  0.3  0.3
11.12.2018 20:00  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2
11.12.2018 19:00  0  0  0  0.2  0.2
11.12.2018 18:00  0  0  0  0.2  0.2
11.12.2018 17:00  0  0  0  0.2  0.2
11.12.2018 16:00  0  0  0  0.2  0.2
11.12.2018 15:00  0  0  0.2  0.2  0.2
11.12.2018 14:00  0  0  0.2  0.2  0.2
11.12.2018 13:00  0  0  0.2  0.2  0.2
11.12.2018 12:00  0  0.2  0.2  0.2  0.2
11.12.2018 11:00  0  0.2  0.2  0.2  0.2
11.12.2018 10:00  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2
11.12.2018 09:00           0  0
11.12.2018 08:00           0  0
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑