Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Čaklov

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0  0.1  3.8  7
31.10.2020 10:00  0  0  0.2  4.4  7
31.10.2020 09:00  0  0  1  5.5  7
31.10.2020 08:00  0  0.1  1.5  7  7
31.10.2020 07:00  0  0.2  2.2  7  7
31.10.2020 06:00  0.1  1  2.9  7  7
31.10.2020 05:00  0.1  1.4  3.7  6.9  6.9
31.10.2020 04:00  0.7  2  4.2  6.7  6.7
31.10.2020 03:00  0.6  1.9  4.5  6  6
31.10.2020 02:00  0.7  2.2  5.4  5.4  5.4
31.10.2020 01:00  0.7  2.2  4.8  4.8  5.5
31.10.2020 00:00  0.9  2.6  4.1  4.1  5.2
30.10.2020 23:00  0.6  3.2  3.2  3.2  4.9
30.10.2020 22:00  1.1  2.6  2.6  2.6  6.3
30.10.2020 21:00  1.5  1.5  1.5  1.5  5.2
30.10.2020 20:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 19:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 18:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 17:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 16:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 15:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 14:00  0  0  0  0  3.7
30.10.2020 13:00  0  0  0  0.7  3.7
30.10.2020 12:00  0  0  0  1.1  3.7
30.10.2020 11:00  0  0  0  1.7  3.7
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑