Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Stropkov - Tisinec

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00        0  7.3  11.9
31.10.2020 10:00     0  0.1  8.4  11.9
31.10.2020 09:00     0  1.7  10  11.9
31.10.2020 08:00  0  0  3  11.6  11.9
31.10.2020 07:00  0  0.1  3.7  11.9  11.9
31.10.2020 06:00  0  1.7  5.4  11.9  11.9
31.10.2020 05:00  0.1  3  7.3  11.9  11.9
31.10.2020 04:00  1.6  3.6  8.3  11.8  11.8
31.10.2020 03:00  1.3  3.7  8.3  10.2  10.2
31.10.2020 02:00  0.7  4.3  8.6  8.9  8.9
31.10.2020 01:00  1.7  4.7  8.2  8.2  8.2
31.10.2020 00:00  1.9  4.6  6.5  6.5  6.7
30.10.2020 23:00  1.1  4.3  4.6  4.6  4.9
30.10.2020 22:00  1.6  3.5  3.5  3.5  6.5
30.10.2020 21:00  1.6  1.9  1.9  1.9  5.4
30.10.2020 20:00  0.3  0.3  0.3  0.3  3.8
30.10.2020 19:00  0  0  0  0  3.5
30.10.2020 18:00  0  0  0  0  4.3
30.10.2020 17:00  0  0  0  0  4.4
30.10.2020 16:00  0  0  0  0  4.4
30.10.2020 15:00  0  0  0  0  4.4
30.10.2020 14:00  0  0  0  0  4.4
30.10.2020 13:00  0  0  0  0  4.4
30.10.2020 12:00  0  0  0  0.2  4.4
30.10.2020 11:00  0  0  0  0.3  4.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑