Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Medzilaborce

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
21.11.2017 13:00  0  0  0.1  1.2  1.4
21.11.2017 12:00  0  0  1.2  1.2  1.9
21.11.2017 11:00  0  0  1.2  1.3  2.4
21.11.2017 10:00  0  0.1  1.2  1.3  2.8
21.11.2017 09:00  0  1.2  1.2  1.3  2.9
21.11.2017 08:00  0.1  1.2  1.2  1.3  2.9
21.11.2017 07:00  1.1  1.1  1.1  1.2  2.8
21.11.2017 06:00  0  0  0  0.1  1.7
21.11.2017 05:00  0  0  0.1  0.1  4
21.11.2017 04:00  0  0  0.1  0.1  6.7
21.11.2017 03:00  0  0  0.1  0.1  7.2
21.11.2017 02:00  0  0.1  0.1  0.1  7.2
21.11.2017 01:00  0  0.1  0.1  0.3  7.2
21.11.2017 00:00  0.1  0.1  0.1  0.7  7.2
20.11.2017 23:00  0  0  0  1.1  7.1
20.11.2017 22:00  0  0  0  1.5  7.1
20.11.2017 21:00  0  0  0  1.6  7.1
20.11.2017 20:00  0  0  0  1.6  7.1
20.11.2017 19:00  0  0  0.2  1.6  7.5
20.11.2017 18:00  0  0  0.6  1.6  11.5
20.11.2017 17:00  0  0  1.1  3.9  11.6
20.11.2017 16:00  0  0.2  1.5  6.6  11.7
20.11.2017 15:00  0  0.6  1.6  7.1  12.1
20.11.2017 14:00  0.2  1.1  1.6  7.1  12.3
20.11.2017 13:00  0.5  1.4  1.4  7  12.2
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑