SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Vybrané údaje o prietokoch vo vodomerných staniciach v roku 2004

V tabuľkách sú v členení podľa jednotlivých čiastkových povodí uvedené nasledovné údaje:
priemerný ročný prietok, maximálny kulminačný prietok, minimálny priemerný denný prietok a priemerné mesačné prietoky v roku 2004.

Uvádzané údaje o prietokoch sú v jednotkách m3/s.

Povodie:
Morava
Dunaj
Váh (vrátane Malého Dunaja)
Nitra
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
Poprad (vrátane Dunajca)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑