Bratislava

SHMÚ BRATISLAVA

Adresa:  Jeséniova 17, Bratislava (predposledná zástavka linky MHD č. 44, Husova)  
Kontakt:  Vrátnica č. t. 02/ 59415 111 alebo Mgr. Ivan Garčár, č. t.  02/ 59415 199 

Meteorologická služba 

Budova A, hlavný vchod
Vydavateľstvo TATRAN – prezentácia knihy Počasie ako ho nepoznáš – 
Podpisová akcia s autormi o 11. h a 13. h 
Bratislavská vodárenská spoločnosť – prezentácia 

Budova A, 3. poschodie,  č. dverí 342
Prezentácia činnosti distančné merania - všetko o družiciach, radaroch a detekcii bleskov

Budova A, 3. poschodie,  č. dverí 326
Žiarenie v nás a okolo nás - monitoring radiácie v ovzduší v sieti SHMÚ
Všeobecné informácie o ionizujúcom žiarení
Radón v našich obydliach, Ing. Vladimír Lesay

Budova A, 3. poschodie,  č. dverí 342
Prezentácia činnosti - predpoveď počasia a výstrahy

Budova A, 3. poschodie,  č. dverí 323
Predpovedná povodňová služba
Typy povodní, výstrahy, chod služby počas mimoriadnej situácie

Budova B, 1. poschodie,  č. dverí 105
Klimatologické informácie, 
Spracovanie klimatologických prvkov a ich vyhodnocovanie (zhodnotenia týždňa, mesiaca, sezóny, roka), 
Klimatologické normály, 
Klimatologický atlas SR
Meteorologické posudky 
Fenológia
Monitoring sucha

Budova D, 1. poschodie,  č. dverí 12
Prezentácia činnosti klimatologické a zrážkomerné siete a revízia údajov

Budova D, 1. poschodie, kinosála  
Ukážky fyzikálnych experimentov pre deti, oddychová zóna  

Budova D, prízemie,  č. dverí 5
Prezentácia činnosti kalibračného laboratória

Meteorologická záhradka 
Prezentácia meteorologických a klimatologických meraní 

Hydrologická služba 

Budova A, 2. poschodie,  č. dverí 226
Život v našich vodných tokoch
Informácie o kvalite vody na Slovensku 
Pozorovanie vodných organizmov voľným okom alebo pod mikroskopom 
Senzorické rozlišovanie vzoriek povrchových vôd 
Ukážky merania ukazovateľov in situ (teplota, pH, vodivosť) 
Kvíz poznávania organizmov 

Budova A, 2. poschodie,  č. dverí 224
Ako meriame vodu vo vodných tokoch - štátna hydrologická sieť povrchových vôd, ukážka meracích prístrojov, informácie o metódach merania  

Budova A, 2. poschodie,  č. dverí 202a
Meranie prietoku hydrometrickou vrtuľou - súťaž pre deti (fúkanie do hydrometrickej vrtule)

Budova A, 2. poschodie,  č. dverí 202a
Všetko o tokoch - hodnotenie množstva a kvality vôd, disponibilné zdroje vôd, nakladanie s vodami, poskytovanie informácií verejnosti, ukážky publikácií

Budova B, 2. poschodie,  č. dverí 212
Ako meriame vodu na prameňoch a pod zemou
Informácie o metódach merania podzemných vôd, ukážky prístrojov                        

Podzemné vody - hodnotenie kvantita, kvalita, ukážka publikácií"


Kvalita ovzdušia 

Budova A, prízemie,  č. dverí 23
Monitoring kvality ovzdušia 
Hodnotenie kvality ovzdušia 
Varovný systém kvality ovzdušia - smogové situácie 
Emisie znečisťujúcich látok 
Modelovanie kvality ovzdušia
Index kvality ovzdušia a mapy kvality ovzdušia

Parkovisko SHMÚ:
automatická monitorovacia stanica kvality ovzdušia 


Letecká meteorologická služba 

Budova A, 1. poschodie,  č. dverí 142
Prenos naživo z kamerového systému vzdialeného pozorovania z letiska Poprad-Tatry, výklad pozorovania a zostavovania správ
Prenos naživo z kamerového systému vzdialeného pozorovania z letiska Bratislava, plus výklad pozorovania a zostavovania správ
Prenos naživo meteorologických prvkov z jednotlivých letísk (Bratislava, Piešťany, Žilina, Poprad, Košice) - letecká obrazovka, z ktorej dispečeri poskytujú MET informácie lietadlám
Prenos naživo z kamerového systému, prostredníctvom ktorého sa pripravujú predpovede pre civilné letectvo, plus výklad k produktom
Časozberné videá – búrka na letisku, snehová prehánka na letisku, pristávanie lietadiel v silnom bočnom vetre
Praktická aktivita s deťmi 

Košice

Regionálne pracovisko Košice

Adresa:  Ďumbierska 26, 041 17 Košice (predposledná zástavka liniek MHD č. 12 a č.16 na sídlisku Podhradová)
Kontakt:   Ing. Helena Hlavatá, PhD., 055/7961 741 alebo 0917 828 266 alebo 055/6323748

Prízemie, č. dverí 102
Prednáška meteorológa – ako sa tvorí predpoveď počasia 

Prízemie, č. dverí 114
Monitoring podzemných vôd

Prízemie, č. dverí 115
Informácie o radarových vežiach, o ich umiestnení a princípe merania,
ukážka výstupov z rádiolokátorov, informácie o odbore Dištančné merania 

Poschodie, č. dverí 205
Činnosť Centra hydrologických predpovedí a výstrah, činnosť v čase povodní, prezentácia webstránky, vydávanie hydrologických výstrah

Poschodie, č. dverí 212
Kvalita ovzdušia - sieť NMSKO, smogové výstrahy 

Poschodie, č. dverí 219
Prezentácia o sieti fenologických staníc, o tom, čo je fenológia a čím sa zaoberá, ukážka pozorovaných druhov spojená
so zvukovými nahrávkami, súťaž pre deti a mládež (MŠ a ZŠ) v hádaní živočíšnych druhov podľa zvukového záznamu

Parkovisko pred budovou, Fiat Ducato 
Povrchové vody - ukážka prístrojov, súťaž vo fúkaní vrtule, informácie o monitorovacích staniciach 

Meteorologická záhradka
Informácie o sieti KaZS, informácia o prístrojoch

Automatické meteorologické stanice 
Informácie k sieti automatických meteorologických staníc 

Mobilná stanica MSKO + stanica na meranie ozónu 
Informácie k jednotlivých analyzátorom, k sieti NMSKO

Poprad-Gánovce

Regionálne pracovisko 

Adresa:  Aerologické a radiačné centrum, Hlavná 178, 058 01 Gánovce
Kontakt:   Anna Pribullová 0917 834 214, 052 773 1097, 0905 290 313, anna.pribullova@shmu.sk

Vestibul 
Organizácia návštevníkov, prezentácia SHMÚ, prezentácie na PC, videá, kvíz

2. poschodie, č. dverí 112
Meranie celkového ozónu a UV žiarenia
Meranie vlastností aerosólov 

2. poschodie, č.  dverí 108
Aerologické merania a ich história
Meranie slnečného žiarenia 

Exteriér
Základné meteorologické merania
Ukážka aerologického merania o 12. h (vypustenie meteorologického balóna)

Banská Bystrica

Regionálne pracovisko 

Adresa:  Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica (sídlisko Fončorda, zastávka MHD, Internátna - posledná zástavka liniek č. 7 a 26)e
Kontakt:    Mgr. Zora Snopková, PhD. 048/4729 665, Mgr. Róbert Chriašteľ 048/4729 654, zora.snopkova@shmu.sk


Budova AB, prízemie, číslo miestnosti 8
Základné informácie o činnostiach SHMÚ
Premietanie dokumentárnych filmov so
zameraním na problematiku vôd

Budova AB, 1. poschodie, číslo miestnosti 102 (veľká zasadačka)
Prezentácia činností Hydrologickej a meteorologickej služby

Budova AB, 1. poschodie, číslo miestnosti 106 (malá zasadačka
Prezentácia činností Centra predpovedí a výstrah
Príjazdová cesta, vľavo od hlavného vchodu do budovy SHMÚ
Ukážka prístrojov na meranie prietokov
Príjazdová cesta, vľavo od hlavného vchodu do budovy SHMÚ
Súťaž pre deti

Horná časť areálu SHMÚ
Ukážka monitorovacej stanice kvality ovzdušia
Ukážka fenologickej monitorovacej stanice
Ukážka klimatologickej stanice – automatické meracie prístroje
Ukážka klimatologickej stanice

Žilina

Regionálne pracovisko 

Adresa:  Bôrická cesta 103, 011 13 Žilina (Trolejbus č.3, zastávka Rudnayova, prejsť po Oravskej a Bôrickej ceste, budova je na konci ulice)
Kontakt:   Ivan Machara 0917 291 956, ivan.machara@shmu.sk, alebo 0918 976 922, hipsza@shmu.sk,


4. poschodie, číslo miestnosti 21
Ako meriame vodu vo vodných tokoch - štátna hydrologická sieť povrchových vôd
Ukážka meracích prístrojov, informácie o metódach merania  

4. poschodie, číslo miestnosti 23
Hydrologické predpovede a výstrahy - ako predpovedáme vodné stavy a prietoky
Spôsob merania vodnej hodnoty snehu

4. poschodie, číslo miestnosti 26
Ako meriame vodu na prameňoch a pod zemou
Informácie o metódach merania
podzemných vôd
Ukážky prístrojov

4. poschodie, číslo miestnosti 24
Meteorologické predpovede a výstrahy - predpoveď počasia

Meteorologické stanice


Meteorologické observatórium
Meteorologická stanica
Komárňanská 108
947 01 HURBANOVO
Ľubomír Babin
0905 784 520
035 760 2205

Meteorologická stanica
Tisinec 114
091 01 Stropkov
Mária Rybčáková
0907 138 822
054 742 2415

Meteorologická stanica
Viničná 33
962 71 Dudince
Ivan Moravík
0907 131 617

Meteorologická stanica
Milhostov 37
075 01 Trebišov
Terézia Tomčáková
0907 138 826
056 672 431

Meteorologická stanica
Staničná 340
027 12 Liesek
Martin Tekeľ
0907 133 088
043 538 4228

Meteorologická stanica
Telgárt 465
976 73 Telgárt
Peter Halaj
0907 140 403
048 619 4122

Meteorologická stanica
059 85 Štrbské Pleso
Stanislav Budziňák
0919 035 010

Meteorologická stanica
Lomnický štít
P.O.BOX 17
059 60 Tatranská Lomnica
Ľubomír Stančík
0905 694 328

Meteorologická stanica
Letisko
067 83 Kamenica nad Cirochou
Dušan Palčinský
0917 873 537

Meteorologická stanica
Letisko Boľkovce
984 01 Lučenec
Stanislav Peťka
0907 138 243
047 435 4353

Meteorologická stanica
Letisko
949 07 Nitra - Janíkovce
Alexander Čerba
0905 786 217

Meteorologická stanica
Ul. Letisková 8
971 01 Prievidza
Štefánia Sczyrzická
0907 132 749

Informácia pre návštevníkov,
počas Dňa otvorených dverí 2023 sa bude v priestoroch SHMÚ fotografovať a budú sa vyhotovovať videozáznamy na propagačné účely v médiách, webových stránkach a sociálnych sieťach. Každý návštevník Dňa otvorených dverí 2023 môže byť súčasťou týchto vizuálnych diel. Účasťou na podujatí každý návštevník súhlasí s ich uverejnením.
Informáciu vydávame v zmysle čl. 13 Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES/§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.