Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Záhorská Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 430 cm 430 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 490 cm 490 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Záhorská Ves - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Záhorská Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2021 19:30 894.5
2.12.2021 19:15 894.5
2.12.2021 19:00 894.6
2.12.2021 18:45 894.5
2.12.2021 18:30 894.5
2.12.2021 18:15 894.5
2.12.2021 18:00 894.6
2.12.2021 17:45 894.5
2.12.2021 17:30 894.5
2.12.2021 17:00 884.5
2.12.2021 16:00 894.6
2.12.2021 15:00 894.5
2.12.2021 14:00 894.5
2.12.2021 13:00 894.5
2.12.2021 12:00 904.4
2.12.2021 11:00 904.4
2.12.2021 10:00 904.3
2.12.2021 09:00 914.3
2.12.2021 08:00 924.2
2.12.2021 07:00 924.2
2.12.2021 06:00 924.2
2.12.2021 05:00 934.2
2.12.2021 04:00 934.2
2.12.2021 03:00 934.2
2.12.2021 02:00 924.2
2.12.2021 01:00 934.2
2.12.2021 00:00 934.2
1.12.2021 23:00 934.2
1.12.2021 22:00 934.2
1.12.2021 21:00 934.2
1.12.2021 20:00 934.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )