Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Rusovce
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Rusovce - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rusovce - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]
28.11.2021 22:15 692
28.11.2021 22:00 691
28.11.2021 21:45 691
28.11.2021 21:30 693
28.11.2021 21:15 693
28.11.2021 21:00 694
28.11.2021 20:45 694
28.11.2021 20:30 693
28.11.2021 20:15 692
28.11.2021 20:00 693
28.11.2021 19:00 694
28.11.2021 18:00 693
28.11.2021 17:00 695
28.11.2021 16:00 692
28.11.2021 15:00 695
28.11.2021 14:00 695
28.11.2021 13:00 694
28.11.2021 12:00 696
28.11.2021 11:00 695
28.11.2021 10:00 697
28.11.2021 09:00 696
28.11.2021 08:00 697
28.11.2021 07:00 697
28.11.2021 06:00 697
28.11.2021 05:00 696
28.11.2021 04:00 697
28.11.2021 03:00 695
28.11.2021 02:00 697
28.11.2021 01:00 697
28.11.2021 00:00 697
27.11.2021 23:00 697
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )