Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zubrohlava
Tok:Polhoranka
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 390 cm 390 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 490 cm 490 cm

Zubrohlava - Polhoranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zubrohlava - Polhoranka
Čas meraniaVodný stav [cm]
28.11.2021 22:15 104
28.11.2021 22:00 104
28.11.2021 21:45 104
28.11.2021 21:30 104
28.11.2021 21:15 104
28.11.2021 21:00 104
28.11.2021 20:45 104
28.11.2021 20:30 104
28.11.2021 20:15 104
28.11.2021 20:00 104
28.11.2021 19:00 105
28.11.2021 18:00 105
28.11.2021 17:00 105
28.11.2021 16:00 105
28.11.2021 15:00 105
28.11.2021 14:00 105
28.11.2021 13:00 105
28.11.2021 12:00 104
28.11.2021 11:00 104
28.11.2021 10:00 104
28.11.2021 09:00 104
28.11.2021 08:00 104
28.11.2021 07:00 105
28.11.2021 06:00 105
28.11.2021 05:00 105
28.11.2021 04:00 105
28.11.2021 03:00 105
28.11.2021 02:00 106
28.11.2021 01:00 106
28.11.2021 00:00 106
27.11.2021 23:00 106
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )