Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Biskupice
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Biskupice - Bebrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Biskupice - Bebrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:30 1126.2
28.11.2021 21:15 1126.2
28.11.2021 21:00 1126.2
28.11.2021 20:45 1136.2
28.11.2021 20:30 1136.3
28.11.2021 20:15 1136.3
28.11.2021 20:00 1126.4
28.11.2021 19:45 1126.4
28.11.2021 19:30 1116.5
28.11.2021 19:00 1086.6
28.11.2021 18:00 1066.6
28.11.2021 17:00 1066.7
28.11.2021 16:00 1076.8
28.11.2021 15:00 1067
28.11.2021 14:00 1117.1
28.11.2021 13:00 1116.5
28.11.2021 12:00 936.1
28.11.2021 11:00 916.1
28.11.2021 10:00 906.1
28.11.2021 09:00 906.1
28.11.2021 08:00 916
28.11.2021 07:00 916
28.11.2021 06:00 906
28.11.2021 05:00 916
28.11.2021 04:00 916
28.11.2021 03:00 926.1
28.11.2021 02:00 926
28.11.2021 01:00 936
28.11.2021 00:00 936
27.11.2021 23:00 936
27.11.2021 22:00 935.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )