Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Michalovce - Stráňany
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Michalovce - Stráňany - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Stráňany - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 22:00 1105.8
28.11.2021 21:45 1095.8
28.11.2021 21:30 1085.8
28.11.2021 21:15 1085.8
28.11.2021 21:00 1075.8
28.11.2021 20:45 1075.8
28.11.2021 20:30 1065.8
28.11.2021 20:15 1065.8
28.11.2021 20:00 1065.8
28.11.2021 19:00 1055.7
28.11.2021 18:00 1055.7
28.11.2021 17:00 1055.6
28.11.2021 16:00 1055.6
28.11.2021 15:00 1045.6
28.11.2021 14:00 1035.5
28.11.2021 13:00 1035.4
28.11.2021 12:00 1035.3
28.11.2021 11:00 1025.2
28.11.2021 10:00 1025.1
28.11.2021 09:00 1025.1
28.11.2021 08:00 1025.1
28.11.2021 07:00 1025
28.11.2021 06:00 1015
28.11.2021 05:00 1015
28.11.2021 04:00 1014.9
28.11.2021 03:00 1015
28.11.2021 02:00 1015
28.11.2021 01:00 1015
28.11.2021 00:00 1014.9
27.11.2021 23:00 1015
27.11.2021 22:00 1005
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )