Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Marhaň
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Marhaň - Topľa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Marhaň - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:15 1235.5
28.11.2021 21:00 1235.5
28.11.2021 20:45 1235.5
28.11.2021 20:30 1235.5
28.11.2021 20:15 1235.5
28.11.2021 20:00 1235.5
28.11.2021 19:45 1225.5
28.11.2021 19:30 1225.5
28.11.2021 19:15 1225.5
28.11.2021 19:00 1225.5
28.11.2021 18:00 1225.4
28.11.2021 17:00 1225.4
28.11.2021 16:00 1225.4
28.11.2021 15:00 1215.3
28.11.2021 14:00 1215.2
28.11.2021 13:00 1225.1
28.11.2021 12:00 1225.1
28.11.2021 11:00 1225
28.11.2021 10:00 1225
28.11.2021 09:00 1224.9
28.11.2021 08:00 1225
28.11.2021 07:00 1224.9
28.11.2021 06:00 1225
28.11.2021 05:00 1225
28.11.2021 04:00 1225
28.11.2021 03:00 1225
28.11.2021 02:00 1225
28.11.2021 01:00 1235
28.11.2021 00:00 1235
27.11.2021 23:00 1235
27.11.2021 22:00 1235
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )