Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Betliar - Number of station: 903

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 313.87 -0.03
29.11.2021 313.9 +0.1
28.11.2021 313.8 -0.04
27.11.2021 313.84 +0.04
26.11.2021 313.8 +0.06
25.11.2021 313.74 +0.04
24.11.2021 313.7 -0.02
23.11.2021 313.72 -0.06
22.11.2021 313.78 0
21.11.2021 313.78 +0.02
20.11.2021 313.76 +0.01
19.11.2021 313.75 -0.01
18.11.2021 313.76 0
17.11.2021 313.76 +0.03
16.11.2021 313.73 -0.01
15.11.2021 313.74 -0.04
14.11.2021 313.78 0
13.11.2021 313.78 0
12.11.2021 313.78 +0.03
11.11.2021 313.75 +0.03
10.11.2021 313.72 -0.04
09.11.2021 313.76 -0.05
08.11.2021 313.81 +0.03
07.11.2021 313.78 +0.04
06.11.2021 313.74 -0.04
05.11.2021 313.78 +0.08
04.11.2021 313.7 +0.02
03.11.2021 313.68 -0.01
02.11.2021 313.69 +0.04
01.11.2021 313.65 +0.04
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 9.8
29.11.2021 9.8
28.11.2021 9.9
27.11.2021 9.9
26.11.2021 10
25.11.2021 10
24.11.2021 10.1
23.11.2021 10.2
22.11.2021 10.2
21.11.2021 10.3
20.11.2021 10.4
19.11.2021 10.4
18.11.2021 10.5
17.11.2021 10.5