Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Blažovce - Number of station: 467

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 441.76 +0.04
28.11.2021 441.72 +0.01
27.11.2021 441.71 +0.02
26.11.2021 441.69 0
25.11.2021 441.69 0
24.11.2021 441.69 0
23.11.2021 441.69 -0.01
22.11.2021 441.7 0
21.11.2021 441.7 0
20.11.2021 441.7 0
19.11.2021 441.7 0
18.11.2021 441.7 0
17.11.2021 441.7 0
16.11.2021 441.7 0
15.11.2021 441.7 0
14.11.2021 441.7 0
13.11.2021 441.7 0
12.11.2021 441.7 -0.01
11.11.2021 441.71 0
10.11.2021 441.71 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10
28.11.2021 10.1
27.11.2021 10.1
26.11.2021 10.1
25.11.2021 10.1
24.11.2021 10.2
23.11.2021 10.2
22.11.2021 10.3
21.11.2021 10.3
20.11.2021 10.3
19.11.2021 10.3
18.11.2021 10.4
17.11.2021 10.4
16.11.2021 10.4