Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Liptovský Ján M-65 - Number of station: 5365

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 734.47 -0.01
29.11.2021 734.48 0
28.11.2021 734.48 0
27.11.2021 734.48 -0.01
26.11.2021 734.49 -0.01
25.11.2021 734.5 0
24.11.2021 734.5 0
23.11.2021 734.5 -0.01
22.11.2021 734.51 -0.02
21.11.2021 734.53 0
20.11.2021 734.53 -0.01
19.11.2021 734.54 0
18.11.2021 734.54 -0.01
17.11.2021 734.55 -0.01
16.11.2021 734.56 -0.01
15.11.2021 734.57 -0.01
14.11.2021 734.58 -0.01
13.11.2021 734.59 -0.01
12.11.2021 734.6 -0.01
11.11.2021 734.61 -0.01
10.11.2021 734.62 -0.01
09.11.2021 734.63 -0.01
08.11.2021 734.64 -0.02
07.11.2021 734.66 0
06.11.2021 734.66 -0.02
05.11.2021 734.68 -0.01
04.11.2021 734.69 -0.01
03.11.2021 734.7 -0.01
02.11.2021 734.71 -0.01
01.11.2021 734.72 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 6.3
29.11.2021 6.3
28.11.2021 6.3
27.11.2021 6.3
26.11.2021 6.3
25.11.2021 6.3
24.11.2021 6.4
23.11.2021 6.3
22.11.2021 6.4
21.11.2021 6.4
20.11.2021 6.4
19.11.2021 6.4
18.11.2021 6.4
17.11.2021 6.4