Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Ivančiná - Number of station: 466

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 451.05 0
28.11.2021 451.05 0
27.11.2021 451.05 0
26.11.2021 451.05 0
25.11.2021 451.05 0
24.11.2021 451.05 0
23.11.2021 451.05 -0.01
22.11.2021 451.06 0
21.11.2021 451.06 0
20.11.2021 451.06 -0.01
19.11.2021 451.07 0
18.11.2021 451.07 0
17.11.2021 451.07 -0.01
16.11.2021 451.08 0
15.11.2021 451.08 0
14.11.2021 451.08 -0.01
13.11.2021 451.09 0
12.11.2021 451.09 0
11.11.2021 451.09 0
10.11.2021 451.09 -0.01
09.11.2021 451.1 0
08.11.2021 451.1 0
07.11.2021 451.1 0
06.11.2021 451.1 -0.01
05.11.2021 451.11 -0.01
04.11.2021 451.12 0
03.11.2021 451.12 0
02.11.2021 451.12 0
01.11.2021 451.12 -0.01
31.10.2021 451.13 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.8
28.11.2021 11.8
27.11.2021 11.9
26.11.2021 11.9
25.11.2021 11.9
24.11.2021 11.9
23.11.2021 11.9
22.11.2021 11.9
21.11.2021 11.9
20.11.2021 11.9
19.11.2021 11.9
18.11.2021 11.9
17.11.2021 11.9
16.11.2021 11.9