Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Čremošné - Number of station: 613

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 13.73 0
29.11.2021 13.73 0
28.11.2021 13.73 0
27.11.2021 13.73 0
26.11.2021 13.73 +0.46
25.11.2021 13.27 0
24.11.2021 13.27 0
23.11.2021 13.27 0
22.11.2021 13.27 -0.46
21.11.2021 13.73 +0.46
20.11.2021 13.27 0
19.11.2021 13.27 0
18.11.2021 13.27 0
17.11.2021 13.27 0
16.11.2021 13.27 0
15.11.2021 13.27 0
14.11.2021 13.27 -0.46
13.11.2021 13.73 0
12.11.2021 13.73 0
11.11.2021 13.73 0
10.11.2021 13.73 0
09.11.2021 13.73 -0.47
08.11.2021 14.2 0
07.11.2021 14.2 +0.47
06.11.2021 13.73 -0.47
05.11.2021 14.2 0
04.11.2021 14.2 0
03.11.2021 14.2 -0.48
02.11.2021 14.68 +0.48
01.11.2021 14.2 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 6.8
29.11.2021 6.9
28.11.2021 7
27.11.2021 6.9
26.11.2021 7
25.11.2021 6.9
24.11.2021 6.8
23.11.2021 6.9
22.11.2021 7.1
21.11.2021 7.1
20.11.2021 7.1
19.11.2021 7
18.11.2021 7.1
17.11.2021 7.1