Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Valča - Number of station: 646

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 3.354 -0.1
29.11.2021 3.45 +0.19
28.11.2021 3.26 0
27.11.2021 3.26 0
26.11.2021 3.26 +0.09
25.11.2021 3.167 +0.09
24.11.2021 3.075 0
23.11.2021 3.075 -0.09
22.11.2021 3.167 -0.09
21.11.2021 3.26 +0.09
20.11.2021 3.167 -0.09
19.11.2021 3.26 +0.09
18.11.2021 3.167 0
17.11.2021 3.167 0
16.11.2021 3.167 -0.09
15.11.2021 3.26 0
14.11.2021 3.26 -0.09
13.11.2021 3.354 -0.1
12.11.2021 3.45 0
11.11.2021 3.45 0
10.11.2021 3.45 0
09.11.2021 3.45 0
08.11.2021 3.45 0
07.11.2021 3.45 0
06.11.2021 3.45 0
05.11.2021 3.45 -0.2
04.11.2021 3.647 +0.1
03.11.2021 3.548 -0.2
02.11.2021 3.748 +0.1
01.11.2021 3.647 +0.1
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 5.9
29.11.2021 6.2
28.11.2021 6.4
27.11.2021 6.2
26.11.2021 6.5
25.11.2021 5.8
24.11.2021 5.8
23.11.2021 6.2
22.11.2021 6.8
21.11.2021 6.9
20.11.2021 6.9
19.11.2021 6.6
18.11.2021 6.6
17.11.2021 6.6